Διαμόρφωση οικοσυστήματος και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την προώθηση της κοινής χρήσης πράσινων μέσων μετακίνησης σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ DIAGORAS

Εγγραφή και σύνδεση χρήστη

Κατά την πρώτη φόρα που εισέρχεται ο χρήστης στην εφαρμογή και πριν αποκτήσει τη δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών που αυτή προσφέρει, ζητείται από τον χρήστη η εγγραφή του στην εφαρμογή Diagoras. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει μία φόρμα με συγκεκριμένα πεδία, όπως αυτά φαίνονται στο Σχήμα 1. Κατόπιν συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας, ο χρήστης λαμβάνει έναν τετραψήφιο κωδικό στο κινητό του τηλέφωνο, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε από τον χρήστη είναι αληθής.

Σχήμα 1: Φόρμα εγγραφής στην εφαρμογή Diagoras

Κατόπιν της εγγραφής ο χρήστης έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής Diagoras. Κατά κανόνα, όταν ο χρήστης κλείσει την εφαρμογή και προσπαθήσει να εισέλθει εκ νέου δεν χρειάζεται να καταχωρήσει διαπιστευτήρια. Παρ’ όλα αυτά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αν επιθυμεί να κάνει αποσύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν επιδιώξει να εισέλθει εκ νέου του ζητούνται διαπιστευτήρια και συγκεκριμένα το e-mail που συμπλήρωσε κατά την εγγραφή και ο κωδικός πρόσβασης (βλ. Σχήμα 2)

2.2 Αρχική οθόνη

Έχοντας συνδεθεί στην εφαρμογή, ο χρήστης βλέπει χάρτη της πόλης, πάνω στον οποίο φαίνεται η σε πραγματικό χρόνο θέση του χρήστη, καθώς επίσης οι θέσεις των mobility hubs, των φορτιστών και των διαθέσιμων κοινόχρηστων οχημάτων (βλ. Σχήμα 3). Επίσης, στην αρχική οθόνη υπάρχει κατάλληλο φίλτρο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων να του εμφανίζονται στον χάρτη.

Στην αρχική οθόνη υπάρχει μία επιπλέον επιλογή, η οποία αφορά συνοπτική περιγραφή των λειτουργιών που προσφέρει η εφαρμογή Diagoras. Η συνοπτική αυτή περιγραφή, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4, είναι ιδιαίτερα σημαντική για νέους χρήστες του συστήματος, οι οποίοι πιθανότατα δεν έχουν πρότερη εμπειρία από χρήση συστημάτων MaaS ή και συστημάτων διαμοιραζόμενης κινητικότητας γενικότερα.

Σχήμα 4: Συνοπτική περιγραφή Diagoras

Μέσω της επάνω μπάρας που υπάρχει σταθερά σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής (και στην αρχική οθόνη), είναι προσβάσιμο το κυρίως μενού της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας ο χρήστης την επιλογή με τις τρεις οριζόντιες γραμμές, βλέπει τις διάφορες δυνατότητες που έχει μέσω της εφαρμογής Diagoras, όπως αυτές παρουσιάζονται και στο Σχήμα 5.

Σχήμα 5: Κυρίως μενού εφαρμογής

2.3 Προφίλ χρήστη

Από την μπάρα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της εφαρμογής είναι προσβάσιμο και το προφίλ του χρήστη. Ο χρήστης μέσω της καρτέλας του προφίλ, αρχικά μπορεί να δει τα στοιχεία που έχει δηλώσει και το χρηματικό του υπόλοιπο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. Επίσης, μπορεί να προχωρήσει για αγορά συνδρομής ή πίστωση ποσού, καθώς επίσης να ανακτήσει τον προσωπικό του QR κωδικό. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα αλλαγής στοιχείων που συμπλήρωσε κατά την εφαρμογή, αλλά και διαγρ αφής από το σύστημα Diagoras.

Από την καρτέλα που αφορά το προφίλ του χρήστη, γίνεται και η πιστοποίηση κατοχής διπλώματος οδήγησης και φοιτητικής ιδιότητας. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7, οι δύο αυτές πιστοποιήσεις απαιτούν την ανάρτηση κατάλληλων φωτογραφιών, οι οποίες ελέγχονται και επιβεβαιώνονται από τον διαχειριστή του συστήματος. Η επιβεβαίωση τους έχει ως αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου αυτοκινήτου και στην δεύτερη περίπτωση να έχει πρόσβαση σε ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική.

Σχήμα 7: Πιστοποίηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

2.4 Ενοικίαση οχήματος

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο χρήστης μέσω της εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιήσει ενοικίαση κοινόχρηστου αυτοκινήτου, ποδηλάτου, καθώς επίσης να κάνει χρήση φορτιστή αυτοκινήτων. Η ενοικίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω οχήματα και η χρήση φορτιστή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω δύο εναλλακτικών. Στην πρώτη περίπτωση, ο χρήστης επιλέγει από τον χάρτη της αρχικής οθόνης το όχημα που επιθυμεί και επιλέγει ενοικίαση. Μέσω αυτών των βημάτων, και με βοήθεια τεχνολογίας Bluetooth που αναγνωρίζει αν ο χρήστης είναι όντως δίπλα στο όχημα, το όχημα ξεκλειδώνει και εκκινεί η ενοικίαση. Σημειώνεται ότι επιλέγοντας από τον χάρτη ο χρήστης το όχημα, εκτός της δυνατότητας ενοικίασης, μπορεί επίσης να δει πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης του οχήματος, την εκτιμώμενη αυτονομία, αλλά και το κόστος χρήσης. Η δεύτερη εναλλακτική για ξεκλείδωμα οχήματος και έναρξη ενοικίασης είναι μέσω της επιλογής «Σάρωση κωδικού QR» που επίσης βρίσκεται στην αρχική οθόνη. Μέσω αυτής της επιλογής ενεργοποιείται η κάμερα του κινητού τηλεφώνου του χρήστη, ώστε να αναγνωστεί ο κωδικός QR που αντιστοιχεί στο εκάστοτε όχημα ή φορτιστή.

Σχήμα 8: Τρόποι ενοικίασης οχήματος

2.6 Οικονομικές συναλλαγές

Μέσω της εφαρμογής Diagoras, οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν τη χρήση των διαφόρων υπηρεσιών κινητικότητας. Με στόχο ο εκάστοτε χρήστης να είναι πλήρως ενήμερος για την τιμολογιακή πολιτική του συστήματος, στην εφαρμογή υπάρχει ειδική σχετική ενότητα. Η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ενσωμάτωση πολλαπλών υπηρεσιών κινητικότητας σε μία μόνο εφαρμογή ενδεχομένως δημιουργεί μία σύγχυση στους χρήστες ως προς το κόστος. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9, η πληροφόρηση που παρέχεται αφορά αφενός τα διαφορετικά πακέτα συνδρομών, και αφετέρου τα διαφορετικά κόστη χρήσης ανά συνδρομητικό πακέτο.

Σχήμα 8: Τιμολογιακή πολιτική Diagoras

Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών, είτε αυτές αφορούν την αγορά συνδρομητικού πακέτου είτε αφορούν την πίστωση ποσού, ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον για οικονομικές συναλλαγές. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 10, η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτεί την ορθή καταχώρηση των στοιχείων πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
Σχήμα 10:

Σχήμα 10: Διαδικασία αγοράς συνδρομής και πίστωσης ποσού

2.8 Εν εξελίξει ενοικίαση

Όσο μία ενοικίαση είναι σε εξέλιξη, στον χρήστη προβάλλονται χρήσιμες πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να βλέπει τη διάρκεια της ενοικίασης που είναι σε εξέλιξη, όπως επίσης το κόστος μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11, ο χρήστης, αν επιθυμεί, μπορεί να κλειδώσει προσωρινά το κοινόχρηστο όχημα, χωρίς να τερματίσει την ενοικίαση και να το ξανά ξεκλειδώσει, ώστε να συνεχίσει τη διαδρομή του.

Σχήμα 11: Παρεχόμενες πληροφορίες κατά την ενοικίαση

2.9 Ιστορικό ενοικιάσεων

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης έχει επίσης πρόσβαση σε αρχείο των ενοικιάσεών του. Κάθε ολοκληρωμένη ενοικίαση καταγράφεται στο ιστορικό ενοικιάσεων και συνοδεύεται από σχετική πληροφορία (βλ. Σχήμα 12). Η πληροφορία αφορά την ημέρα και ώρα έναρξης και τερματισμού, την διάρκεια της διαδρομής, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και το αντίστοιχο κόστος. Επίσης, εφόσον ο χρήστης μετά τον τερματισμό της ενοικίασης αξιολόγησε την διαδρομή που πραγματοποίησε, στο ιστορικό των ενοικιάσεων παρουσιάζεται και η αξιολόγηση αυτή.

Σχήμα 12: Ιστορικό ενοικιάσεων