Ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό εργαστήριο που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Diagoras